Anette Mannerfors / VD
am@adigi.se
08 564 104 05

Kund- samt reklam och ateljéansvarig.
 

Olivia

Enda uppgiften att vara charmig, snäll och trevlig mot våra kunder.

Anette Westerberg
aw@adigi.se
08 564 104 03

Produktionsansvarig för storformat och digitaltryck.


 

Dan Karlsson
dk@adigi.se
08 564 104 04

Produktionsansvarig för efterbehandling och konfektionering.

Vivi Lindquist
-
08 564 104 02

Ekonomi.
Styrelseordförande och grundare av företaget.