KOPIERING

Vi kopierar endast i svartvitt. Önskar man duplicera från färgbilder scannar vi materialet och printar.

Det finns regler om kopiering och scanning som begränsar oss enligt lag, vi kopierar exempelvis inte böcker, noter mm.