KOPIERINGTJÄNST

Vi kopieriar inte medan man väntar om vi har andra arbeten som pågår, då hänvisar till biblioteket om man ska ha hjälp med utskrift eller kopiering som privatperson och har bråttom. Du kan även lämna in ett jobb och hämta upp senare.

Kopiering sker endast i svartvitt.
Önskar man duplicera från färgbilder scannar vi materialet och printar.

Det finns regler om kopiering och scanning som begränsar oss enligt lag, vi kopierar exempelvis inte böcker, noter, id-handlingar mm.