STUDENTSKYLTAR

NYA motiv på studentplakaten, och temamotiv.
Format 50x70 eller 70x100 cm.
Du kan även beställa:

  • INBJUDNINGSKORT
  • TACKKORT
  • BANDEROLL
  • TILLBEHÖR för utspringet
Pris studentplakat  50x70 349 kr 70x100 579 kr
Banderoll 50x200 cm 420 kr, vid beställning av två stycken 700 kr
Priser inklusive moms

Tom skylt med enbart studentram 100 kr med pinne 130 kr

Specialskyltar och banderoller

Motiv för skyltar

student@adigi.se

BESTÄLLNINGSLAPP PDF SOM KAN MAILAS TILL student@adigi.se

Specialskyltar och banderoller

Tomt plakat 100 kr med
pinne 130 kr

Inbjudnings- / tackkort

Studentnalle 35 kr

Studentglas 29 kr

Studentsmiley 49 kr

Vimpel 2,5 m lång 20 kr