STUDENTSKYLTAR

NYA motiv på studentplakaten, och temamotiv.
Format 50x70 eller 70x100 cm.
Du kan även beställa:

  • INBJUDNINGSKORT
  • TACKKORT
  • BANDEROLL
  • TILLBEHÖR för utspringet

Specialskyltar och banderoller

Motiv för skyltar

student@adigi.se

BESTÄLLNINGSLAPP PDF SOM KAN MAILAS TILL student@adigi.se

Specialskyltar och banderoller

Tomt plakat 100 kr med
pinne 130 kr

Inbjudnings- / tackkort

Studentnalle 35 kr

Studentglas 29 kr

Studentsmiley 49 kr

Vimpel 2,5 m lång 20 kr