STUDENTSKYLT 395 kr

NYA motiv på studentplakaten, och temamotiv.
Format 50x70 eller 70x100 cm.
Du kan även beställa:

  • INBJUDNINGSKORT
  • TACKKORT
  • BANDEROLL
  • TILLBEHÖR för utspringet

Specialskyltar och banderoller

BESTÄLLNINGSLAPP PDF SOM KAN MAILAS TILLSAMMANS MED DIGITALT FOTO TILL
student@adigi.se

Motiv för skyltar

student@adigi.se

Banderoller

Inbjudnings- / tackkort

Tomt plakat 100 kr med
pinne 130 kr

Studentsmiley 49 kr

Studentnalle 49 kr