STUDENTSKYLT

NYA motiv på studentplakaten, och temamotiv.
Format 50x70 eller 70x100 cm.
Du kan även beställa:

  • INBJUDNINGSKORT
  • TACKKORT
  • BANDEROLL
  • TILLBEHÖR för utspringet

BESTÄLLNINGSLAPP PDF SOM KAN MAILAS TILLSAMMANS MED DIGITALT FOTO TILL
student@adigi.se

Motiv för skyltar

student@adigi.se

Tomt plakat  för eget kollage till studenten 100 kr Nu 75 kr
Pinne 25 kr

Inbjudnings- / tackkort

Banderoller