UTSKICK och DISTRIBUTION

För att nå sina kunder med direktriktad information och reklam, görs det ofta utskick med post eller  digitala nyhetsbrev.
Vi tycker inte att det ena förtar det andra. Vi hjälper dig med att göra
• layout
• trycka
• adressera
• paketera
• posta
antingen går de i blåa backar till posten, eller så skickar vi det genom att trycka på skicka knappen.

Det vi behöver ha är en adresslista från dig i excel. Ditt budskap du önskar sprida och resten sköter vi.