DIGITALTRYCK

DIGITALTRYCK

Fördelarna är många med att trycka digitalt idag. Ekonomiskt, tidsmässigt och ur miljösynpunkt. Du behöver endast trycka så stor mängd som du förbrukar. Digitaltryck och print tillämpar vi på både små och stora format.

KONTORSTRYCKSAKER

VISITKORT | BREVPAPPER  KUVERT | PROVPÅSAR
KORRESPONDENSKORT PÄRMAR

BROSCHYRER | FOLDRAR

TIDNINGAR UTBILDNINGSMATERIAL MAPPAR

FLYERS | PRODUKTBLAD

VYKORT | BILJETTER BADGES | MENYER BORDSRYTTARE INBETALNINGSBLANKETTER

BLOCK

KONFERENSBLOCK
KVITTENSBLOCK
ANTECKNINGSBLOCK

Du behöver endast trycka så stor mängd som du förbrukar. Produktionen är snabb, och du kan enkelt göra justeringar för att uppgradera dina trycksaker. Pappersvalen är många idag och utvecklingen har gått framåt. Vi trycker på Svanenmärkt papper och vårt huspapper är silkpapper.

Med digitaltryck kan du ta fram unika produkter för enstaka mässor, anpassat efter budskap, färger och design för en tillfällig aktivitet.
 

Vill du att din kund ska känna sig unik?

Variabeltryck gör din trycksak personlig, och används med fördel vid utskick, badges, event med många deltagare. Variabeltrycket kan vara i form av adressering, namn, passande bilder eller hälsningsfraser till varje specifik mottagare.

Varje trycksak blir unik.