Vid sändande av öppna dokument, gör en preflight från dokumentet och sänd hela mappen, vid annat fall kontrollera att alla bilder är medskickade.

Kontrollera bildernas upplösning, att de håller för produktionen. För olika framtagningssätt krävs olika bildupplösningar och de upplysningarna får du från oss. Använd inte för hög upplösning än nödvändigt då det förlänger produktionstiden och frestar på våra ripsystem, ej heller för låg upplösning då det kan orska dålig bildkvalitet. Logos och illustrationer bör vara i vektoriserade eps-filer.

Byt aldrig namn på bilder som blivit monterade, den tid vi måste leta bilder och länka
debiteras enligt timtaxa.

Frilagda bilder skall sparas med urklippsbana i eps-format.

Utfallande dokument och bilder bör sparas med 3 mm utfall, vid sparande till pdf-fil,
uteslut skärmärken när det ska digitaltryckas.


Skall ditt jobb fyrfärgssepareras? Spara bilder och valda färger i dokumentet till CMYK.
Tag bort färger som inte används.